EL MUSEO PRÍNCIPE FELIPE EN CHOCOLATE

El reboster i artista Lluís Morera ha reproduït a escala i amb xocolata blanca com a matèria
primera, tots els detalls arquitectònics del Museu de les Ciències Príncep Felip. Una atractiva i
dolça curiositat digna del Guinness.
Xocolates Valor, empresa llargament centenària, té una galeria d'art a la Vila Joiosa (Alacant)
en la qual exposa diverses escultures de xocolata realitzades per l'artista Xul Xiu o el reboster
Lluís Morera.
Set obres s'exposen en aquest nou espai ubicat a la fàbrica de l'empresa a la Vila Joiosa, una
fàbrica que recentment van visitar els Prínceps d'Astúries. Durant la seva visita a la Vila. Joiosa,
Don Felipe i Letizia van inaugurar l'esmentada galeria. De les set espectaculars obres, quatre
pertanyen a Xul Xiu, artista d'origen asiàtic, i tres a Lluís Morera.
Del reboster i artista Lluís Morera crida poderosament l'atenció l'obra El Museu de les Ciències
Príncep Felip, realitzada en col·laboració amb Luis Costa, que recrea a escala el famós edifici
museístic de Santiago Calatrava en una magnífica escultura de xocolata.
Font: Les provincias.es
valor_principes
El repostero y artista Luis Morera ha reproducido a escala y con chocolate blanco como materia prima, todos los detalles arquitectónicos del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Una atractiva y dulce curiosidad digna del Guinness.

Chocolates Valor, empresa largamente centenaria, tiene una galería de arte en la Vila Joiosa (Alicante) en la que expone varias esculturas de chocolate realizadas por el artista Xul Xiu o el repostero Luis Morera.
maestro
Siete obras se exponen en este nuevo espacio ubicado en la fábrica de la empresa en Villa Joyosa, una fábrica que recientemente visitaron los Príncipes de Asturias. Durante su visita a la Vila. Joiosa, Don Felipe y Doña Letizia inauguraron la citada galería. De las siete espectaculares obras, cuatro pertenecen a Xul Xiu, artista de origen asiático, y tres a Luis Morera.

Del  respostero y artista Luis Morera llama poderosamente la atención la obra El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, realizada en colaboración con Luis Costa, que recrea a escala el famoso edificio museístico de Santiago Calatrava en una magnífica escultura de chocolate.


Fuente: Las provincias.es

 

 

 

 

 

 

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed