EL MUSEU PRINCEP FELIP DE XOCOLATA

El reboster i artista Lluís Morera ha reproduït a escala i amb xocolata blanca com a matèria
primera, tots els detalls arquitectònics del Museu de les Ciències Príncep Felip. Una atractiva i
dolça curiositat digna del Guinness.
Xocolates Valor, empresa llargament centenària, té una galeria d'art a la Vila Joiosa (Alacant)
en la qual exposa diverses escultures de xocolata realitzades per l'artista Xul Xiu o el reboster
Lluís Morera.
Set obres s'exposen en aquest nou espai ubicat a la fàbrica de l'empresa a la Vila Joiosa, una
fàbrica que recentment van visitar els Prínceps d'Astúries. Durant la seva visita a la Vila. Joiosa,
Don Felipe i Letizia van inaugurar l'esmentada galeria. De les set espectaculars obres, quatre
pertanyen a Xul Xiu, artista d'origen asiàtic, i tres a Lluís Morera.
Llegir més ........
Del reboster i artista Lluís Morera crida poderosament l'atenció l'obra El Museu de les Ciències
Príncep Felip, realitzada en col·laboració amb Luis Costa, que recrea a escala el famós edifici
museístic de Santiago Calatrava en una magnífica escultura de xocolata.
Font: Les provincias.es
valor_principesEl reboster i artista Lluís Morera ha reproduït a escala i amb xocolata blanca com a matèria primera, tots els detalls arquitectònics del Museu de les Ciències Príncep Felip. Una atractiva idolça curiositat digna del Guinness.

Xocolates Valor, empresa llargament centenària, té una galeria d'art a la Vilajoiosa (Alacant) en la qual exposa diverses escultures de xocolata realitzades per l'artista Xul Xiu o el reboster Lluís Morera.
maestroSet obres s'exposen en aquest nou espai ubicat a la fàbrica de l'empresa a la Vila Joiosa, una fàbrica que recentment van visitar els Prínceps d'Astúries. Durant la seva visita a la Vila. Joiosa, Don Felipe i Letizia van inaugurar l'esmentada galeria. De les set espectaculars obres, quatre pert any en a Xul Xiu, artista d'origen asiàtic, i tres a Lluís Morera.

 

 

 

 

 

 

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed 

Gráficos de soluciones